Instalacje Sprężonego Powietrza


Piaskowanie metalu polega na działaniu strumienia produktu ściernego napędzanego najczęściej sprężonym powietrzem pod wysokim ciśnieniem na metal, w celu wyrównania szorstkiej powierzchni, ukształtowania lub usunięcia zanieczyszczeń powierzchniowych. Pierwotny proces obróbki strumieniowo-ściernej został opatentowany przez Benjamina Chew Tilghmana już 1870 roku. Rezultat piaskowania jest analogiczny do efektu z użyciem papieru ściernego, jednakże zapewnia bardziej równomierne doczyszczenie powierzchni bez problemów w trudno dostępnych miejscach. Piaskarki najczęściej składają się z komory, w której następuje mieszanie się piasku z powietrzem, a później mieszanina wypychana jest przez ręczną dyszę w kierunku powierzchni czyszczonego metalu. Dysze są dostępne w szeregu różnych kształtów, rozmiarów oraz wykonywane z szeregu materiałów, z których najbardziej powszechny jest węglik boru, ze względu na jego dużą wytrzymałość na ścieranie. Piaskarki, jako urządzenia bardzo mobilne i niewielkich rozmiarów, stosowane są do oczyszczania powierzchni, których nie można oczyścić w urządzeniach stacjonarnych, w szczególności do wykonywania prac konserwatorskich. Należy nie zapominać, że piaskowanie powoduje powstanie dużej ilości pyłu, zarówno z medium czyszczącego, jak i z pozostałości farb i rdzy z piaskowanego metalu. Dlatego też przy piaskowaniu metalu potrzebne jest używanie odzieży ochronnej, w szczególności, osłaniającej oczy i drogi oddechowe, tak aby drobiny piasku i resztek z czyszczonych powierzchni nie dostały się do płuc i nie zraniły gałek ocznych.